Proxectos

A Comisión de Proxectos da AOG, de recente creación, ten como finalidade promover a posta en marcha de iniciativas que se axusten ás finalidades da asociación, e implementar todalas accions necesarias para a sua posta en marcha. Rastrexa e localiza convocatorias públicas de financiamento de accions de divulgación, transferencia, promoción de emprego, etc e coordina o traballo necesario para concursar e optar a financiamento externo. Da apoio técnico o resto das comisions en materia de redacción técnica e promoción de proxectos.

Sandra Mosquera Montes

Responsábel Comisión de Proxectos

Fernando Aneiros González

Responsábel Comisión de Proxectos