20 Xan Novo proceso de selección de persoal 26/1/17

Por decisión da Xunta Directiva da Asociación de Oceanógrafos de Galicia en reunión ordinaria do 18 de xaneiro de 2017, a AOG fai pública a convocatoria de selección de persoal para accións de divulgación científica para xornadas de orientación universitaria da Universidade de Vigo: Campus do Mar e Facultade de Ciencias do Mar, nas que participa a AOG, dacordo coas seguintes BASES:

Bases selección persoal 26/1/17

 

Resolución do proceso de persoal

Resolución Persoal Enero 17