Laboral

A Comisión Laboral da AOG ten como principal obxectivo recabar todalas ofertas de emprego vixentes para o perfil dos nosos socios e difundirlas periódicamente. Para isto os responsábels desta comisión realizan unha tarefa de búsqueda en medios de publicación habituais de demanda de traballadores e as clasifica. Ademáis, os nosos socios/as colaboran nesta labor reenviando á dirección electrónica da comisión (laboral@oceanografosgalicia.org) as ofertas de emprego que podan ser interesantes para o resto dos socios. Toda esta información é tratada, ordenada, estructurada e enviada os nosos asociados/as. Este é un servizo restrinxido os nosos socios/as da AOG.

Patricia Bernárdez Rodríguez

Responsábel Comisión Laboral