Divulgación científica

A Comisión de Divulgación Científica ten como obxectivo principal desenvolver actividades de Comunicación Social da Ciencia. Unha das finalidades da AOG, reflectida nos estatutos, é transmitir á sociedade os coñecementos relacionados coa oceanografía.

Así mesmo, a comisión participa en convocatorias internacionais, nacionais e autonómicas de divulgación científica, tales como a Semana da Ciencia, FECYT, etc.

Ademáis, a AOG colabora con outras entidades no desenvolvemento de accions de divulgación científica, actuando como coordinación das mesmas e desenvolvendo os aspectos técnicos necesarios para levarlas a cabo.

Jorge de los Bueis Mellado

Responsábel Comisión Divulgación Científica

Víctor Moreira Coello

Responsábel Comisión Divulgación Científica