Cuotas

As cuotas de socio estableceronse na fundación da asociación, no ano 2006, e non variaron dende entonces. Son das cuotas máis baixas en comparación con asociacions profesionais similares. Este diñeiro permitenos cubrir parte dos gastos correntes da asociación, así como manter a un administrativo que está a disposición dos socios todos os días laborábeis de 9:00 a 14:00 na oficiña da asociación.

O resto dos gastos da asociación costeanse grazas ós rendimentos económicos de outro tipo de actividades, como accions formativas, de divulgación científica, etc. que ademáis permitenos xerar traballo para os nosos socios e socias.

CUOTA ESTUDANTES

25

€/ano

CUOTA LICENCIADOS Y DOUTORES

60

€/ano

CUOTA DESEMPEGADOS

40

€/ano