Oceanógrafos de Galicia
unha aposta de futuro

Expertos
en medio mariño

Un océano
de profesionais

Galicia
capital da oceanografía

DEFENSA DA PROFESIÓN

Actuamos como voz do colectivo e recurrimos toda situación que excluia ós profesionais da oceanografía.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Establecemos lazos e alianzas coas principais entidades nacionais e internacionales ligadas á oceanografía.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Acercamos a oceanografía e as ciencias mariñas á sociedade, divulgando e xerando coñecemento científico na poboación do territorio.

PROMOCIÓN LABORAL

Recopilamos e difundimos as ofertas de emprego de interés, e promovemos accions de fomento da empleabilidade dos profesionais da oceanografía.

FORMACIÓN

Ofertamos accions formativas específicas orientadas os nosos profesionais e adecuadas ás demandas do mercado, como ferramenta imprescindíbel de actualización de competencias.

COLEXIO OFICIAL

Traballamos pola creación do Colexio Oficial de Oceanógrafos como Ferramenta imprescindíbel de representación profesional ante as institucions e á sociedade.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DUN OCEANÓGRAFO

XERALES

OCEANOGRAFÍA BIOLÓXICA

OCEANOGRAFÍA XEOLÓXICA

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

XESTIÓN MARIÑA E LITORAL